NimmaUpendra Official Social Media Channels

ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ b ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಸಿದ್ದಾಂತ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ b...c... d... ಪಕ್ಷವಾಗುವುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕಾದು ನೋಡಿ...

ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಜಾಗೀತ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ ಬ್ಯಾಡಿ ಶೇರ್ ಅಂತು ಮಾಡ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಿ
https://t.co/GX08AfjgKD
Sooper 👌👌👌👌👌🙏🙏👏👏

Load More...

1 day ago

Upendra

‪ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ b ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಸಿದ್ದಾಂತ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ b...c... d... ಪಕ್ಷವಾಗುವುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕಾದು ನೋಡಿ...‬ ...

View on Facebook

4 days ago

Upendra

Upendra
How Prajaakeeya App works??.. You can Directly involve in this REVOLUTION !! Kindly watch & Share this Video....

ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ??.. ನೀವು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು!! ದಯಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಷೇರ್ ಮಾಡಿ‌‌‌‌....

#upp #prajaakeeya #uttamaprajaakeeyaparty
...

View on Facebook

4 days ago

Upendra

How Prajaakeeya App works??.. You can Directly involve in this REVOLUTION !! Kindly watch & Share this Video....

ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ??.. ನೀವು ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು!! ದಯಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಷೇರ್ ಮಾಡಿ‌‌‌‌....

#upp #prajaakeeya #uttamaprajaakeeyaparty
...

View on Facebook

4 days ago

Upendra
View on Facebook

4 days ago

Upendra
View on Facebook